Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36b, telefon 501 131 727, poniedziałek - piątek 7:30-18:30
aktualności na facebook'u
Facebook
Home
bck

Prawa pacjenta

Niniejsze prawa i obowiązki ułożone są dla Ciebie. Zaznajamiając się z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej jednostce. Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez nas usług medycznych była jak najwyższa.


Korzystając z usług  Actimedica Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji masz prawo do:

 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, poszanowania Twojej prywatności i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Zachowania tajemnicy o Twoim stanie zdrowia. Innym osobom informacji o Twoim stanie zdrowia będziemy udzielać tylko za Twoją zgodą, z wyjątkiem przypadków, gdy jej uzyskanie nie będzie możliwe. Masz prawo zastrzec, by wszelkie informacje dotyczące Twojej osoby i przebiegu leczenia pozostały w tajemnicy
 • Badania diagnostyczne, leczenie, rehabilitację prowadzić będzie personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach. U nas otrzymasz świadczenie zdrowotne odpowiadające wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą.
 • Uzyskania  informacji o Twoim stanie zdrowia, przebiegu i zastosowanych metodach leczenia, o alternatywnych metodach terapii, które mogą być zastosowane w Twoim przypadku, jak również prawo wglądu w dokumentację medyczną za pośrednictwem lekarza.
 • Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach. Jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostycznych masz prawo współuczestnictwa w dokonywaniu wyboru.
 • Wyrażenia zgody na proponowane leczenie i postępowanie diagnostyczne lub zrezygnowania z nich.
 • Zasięgnięcia drugiej opinii, a więc prawo do konsultacji przez innego niż prowadzący lekarz
 • Bezpłatnego otrzymania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeśli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy oraz innymi sytuacjami przewidzianymi w odpowiedniej ustawie
 • Zaopatrzenia w materiały medyczne, pomieszczenia odpowiedniego do stanu zdrowia w czasie pobytu w Actimedica
 • Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możesz korzystać oraz ich usytuowania
 • Opieki pielęgnacyjnej przez osobę wskazaną przez siebie jeśli nie zakłóci to pracy pracowników i nie wywoła sprzeciwu innych chorych.
 • Osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz w wyznaczonych godzinach, a jeśli nie zakłóci to toku pracy oddziału, bądź nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów, również w innych godzinach (uprawnienie to może być ograniczone ze względów sanitarno-epidemiologicznych, porządkowych)
 • Kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty związane z zapewnieniem dostępu do tych świadczeń nie mogą obciążać budżetu naszego zakładu.
 • Przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie Actimedica podczas terapii
 • Dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do:

– Osób zapewniających bezpośrednią opiekę (fizjoterapeuta lub osteopata),

– Dyrektora Actimedica,

– Pełnomocnika Praw Pacjenta Mazowiecki Oddział NFZ (tel: 800 190 590).

Jeżeli naruszenie Twojego prawa dotyczyło czynności fachowej masz prawo zwrócić się do Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza (02-512 Warszawa
ul. Puławska 18; mail: biuro@oilwaw.org.pl) lub Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec (adres: ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa, tel: 22 532 82 50, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, Bezpłatna infolinia: 800 190 590)

 • Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu z tą tylko różnicą, że informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej udzielenie na proponowane zabiegi i badania.

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Actimedica wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy równocześnie zobligowani do nałożenia obowiązków, których powinien przestrzegać każdy pacjent.
Przestrzegaj:

 • Posiadania ważnej legitymacji ubezpieczeniowej (dowodu ubezpieczenia), dowodu osobistego.
 • Regulaminu Porządkowego i godziny terapii w Actimedica.
 • Stosowania się do zaleceń i wskazówek fizjoterapeutów.
 • Zakazu przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 • Zakazu palenia tytoniu.
 • Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 • Zasad korzystania z urządzeń i powierzonego Ci sprzętu. Pamiętaj, że służy on wielu chorym.
 • Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.

opracowano na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

««« wróćKrzysztof Adamowicz - ZnanyLekarz.pl

bckdw
Wspieramy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Actimedica 2011
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ, ZAMKNIJ KOMUNIKAT

Message Us